HU

Gaming és e-Sport Sportági Szövetség
Tavaszi FIFA 19 Magyar Kupa
VERSENYKIÍRÁS

 1. A VERSENY
  1. A verseny kiírója és szervezője Gaming és e-Sport Sportági Szövetség (a továbbiakban: „GeS” vagy „Szervező”).
  2. A GeS elérhetőségei:

    E-mail: [email protected]
    Telefonszám: +361-371-4457
    Postacím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.

   1. A Verseny neve: Tavaszi FIFA 19 Magyar Kupa. A verseny rövidített elnevezése: TF19MK (a továbbiakban: „Verseny”)
   2. A Verseny kategóriája: kupa
   3. A Verseny célja: Tavaszi FIFA 19 Xbox Magyar kupagyőztes és Tavaszi FIFA 19 Playstation Magyar kupagyőztes avatása
   4. A Verseny alapjául szolgáló videojáték: FIFA19 (játékkiadó: EA Sports)
   5. A Verseny kategóriája a Versenyzők száma szerint: egyéni
   6. A Verseny kategóriája konzoltípusok szerint: Xbox és Playstation.
    A Verseny ennek megfelelően két külön kategóriában kerül lebonyolításra: Xbox és Playstation.
   7. A Verseny online selejtezőkörből (a továbbiakban: „Selejtező”) és egy offline helyszíni döntőből (a továbbiakban: „Döntő”) áll a jelen Versenykiírásban foglaltak szerint.
   8. A Verseny hivatalos honlapja: mges.hu (a továbbiakban: „Honlap”).
   9. A Versenyen a jelen Versenykiírásban foglaltak szerint nevezett versenyzők vesznek részt (a továbbiakban: „Versenyző”).
  3. A VERSENY JÁTÉKSZABÁLYAI
   1. A Verseny a jelen Versenykiírásban és a 2.3 pontban felsorolt GeS Szabályzatokban foglaltak szerint kerül megrendezésre és lebonyolításra. A jelen Versenykiírás és a GeS Szabályzatok a Versenyre együttesen alkalmazandók.
   2. Versenykiírás
    1. A jelen Versenykiírás a következő linken folyamatosan elérhető a Honlapon: mges.hu/fifa19-versenykiiras.
    2. A jelen Versenykiírás a Döntőn a Versenyzők részére nyomtatott formában is átadásra kerül.
   3. GeS Szabályzatok
    1. Gaming és e-Sport Sportági Szövetség Alapszabálya
    2. Versenyszabályzat
    3. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat
    4. Doppingszabályzat
    5. Fegyelmi Szabályzat
    6. Vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó Szabályzat
    7. Sportrendezvény-szabályzat
    8. Adatvédelmi Szabályzat
    9. Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzat
     A fenti szabályzatok a továbbiakban együttesen: „GeS Szabályzatok” A GeS Szabályzatok a következő linken folyamatosan elérhetőek a Honlapon: mges.hu
  4. NEVEZÉS ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
   1. Nevezési időszak: 2019. április 2. 12:00 óra – 2019. április 10. 23:59 óra
   2. A nevezésre csak és kizárólag a nevezési időszakban kerülhet sor a jelen Versenykiírásban és a GeS Szabályzatokban foglaltak szerint.
   3. Versenyengedéllyel rendelkező sportolót a sportszervezete nevezi a Versenyre, míg versenyengedéllyel nem rendelkező sportolók esetében a nevezés a Rajtengedély Kérelem (lsd. 1. sz. melléklet) hiánytalan és pontos kitöltésével, valamint annak GeS számára való megküldésével történik.
   4. A nevezés módja: a Honlapon írtak, valamint a GeS Versenyszabályzat 4. cikkében foglaltak szerint. A nevezés elküldhető e-mailben ([email protected]) vagy postai úton, valamint személyesen leadható a GeS által az 1.2 pontban megadott címen. A nevezésnek legkésőbb a nevezési időszak végéig meg kell érkeznie a Szervezőhöz.
   5. Egy Versenyző csak egy kategóriában nevezhet és versenyezhet, tehát vagy Xbox vagy Playstation kategóriában.
   6. A nevezés ingyenes, nevezési díj nincs.
   7. A nevezéshez szükséges adatok: a Honlapon írtak, valamint a GeS Versenyszabályzat 4. cikkében foglaltak szerint. A nevezést a GeS a versenyengedélyes sportoló sportszervezetének és a versenyengedélyes sportolónak is, valamint a rajtengedélyes sportolónak is közvetlenül visszaigazolja, mely visszaigazolással együtt a jelen Versenykiírás egy példánya is megküldésre kerül.
   8. A Versenyző a Versenyre vulgárisnak, sértőnek minősülő, vagy egyébként a Szervező által egyéb indokolt okból elfogadhatatlannak minősített karakternévvel (nickname) nem nevezhet. A Versenyzőnek a Verseny alapjául szolgáló játékban használt karakterneve (nickname) a Verseny során nem változtatható meg.
   9. További nevezési feltételek
    1. Érvényes versenyengedély vagy rajtengedély megléte a GeS Szabályzatokban foglaltak szerint;
    2. 13. betöltött életév;
    3. A Versenyző rendelkezik érvényes FIFA 19 Playstation plus vagy Xbox live előfizetéssel (mely lehetővé teszi az online játékot)
    4. A Versenyző a Döntőn való részvétel céljából a Döntő helyszínén bemutatja érvényes személyazonosító igazolványát.
   10. A Versenyen a Versenyző csak abban az esetben vehet részt, amennyiben az összes jelen 3. pontban foglalt nevezési és részvételi feltételeknek, valamint a jelen Versenykiírásban és a GeS Szabályzatokban írt további feltételnek megfelel és eleget tesz.
   11. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Versenyre nevező Versenyzők maximális létszámát bármikor meghatározhassa. A Versenyző a jelen pontban írtakat a Versenyre történő nevezéssel egyidejűleg tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.
   12. A GeS-ben tagsági jogviszonnyal rendelkező sportszervezet (a továbbiakban „GeS tag”) Versenyre nevezett versenyengedélyes sportolói automatikusan a Döntő résztvevői, azaz a Selejtezőben nem szükséges részt venniük azzal, hogy egy GeS tag kategóriánként (tehát vagy Xbox vagy PlayStation kategóriában) egy versenyengedélyes sportolót nevezhet a Döntőbe (a továbbiakban „Kiemelt Versenyzők”). Egyebekben a versenyengedélyes sportoló a Selejtezőbe bármilyen korlátozás nélkül nevezhető a jelen Versenykiírásban és a GeS Szabályzatokban foglaltak szerint.
   13. GeS tag a versenyengedélyes sportolót – a 3.12. pontban foglalt korlátozással – a nevezési időszak alatt nevezheti a Döntőbe.
   14. A Döntőbe nevezetett Kiemelt Versenyzőket és a GeS tagot a Szervező legkésőbb a nevezési időszakot követő 1 (egy) munkanapon belül tájékoztatja a nevezés elfogadásáról.
   15. A Selejtező megkezdése előtt a GeS megállapítja, hogy hány Kiemelt Versenyző nevezett érvényesen a Döntőbe, és ennek következtében megállapítja a Selejtőzön keresztül a Döntőben elérhető helyek számát (a továbbiakban „Döntőben elérhető helyek”).
  5. ONLINE SELEJTEZŐ
   1. A Selejtező kezdő időpontja: 2019. április 12. 17:00
   2. Platform
    1. A Selejtező a következő platformon kerül lebonyolításra: Battlefy. A Battlefy platform a következő linken érhető el:

      https://battlefy.com/gaming-esport-sportsz%C3%B6vets%C3%A9g

    2. A Selejtezőn való részvétel céljából a Versenyző köteles a Battlefy platformon az ott írtak szerint regisztrálni és a Battlefy által alkalmazott szerződéses feltételeket elfogadni és betartani.
    3. A Versenyző a Versenyre való nevezéssel tudomásul veszi, hogy a Battlefy által alkalmazott szerződéses feltételek angol nyelven érhetőek el és azokra nem a magyar, hanem külföldi jog irányadó.
   3. Sorsolás: a Battlefy a Selejtező fordulóiban a Versenyzőket a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással rendezi párba fordulónként. A Versenyző a sorolás részleteiről a Battlefy platformon tud és köteles tájékozódni, arról a GeS külön értesítést nem küld a Versenyzőnek.
   4. A Selejtező mérkőzéseinek lebonyolítása során kiemelés nincs.
   5. A Selejtező egyéb lebonyolítási szabályai:
    1. A Selejtező egyenes kieséses rendszerben (ágrajzos struktúrában) kerül lebonyolításra, azaz a Battlefy platform által, a 4.3. pont szerinti Battlefy által végzett sorsolással párba rendezett Versenyzők közül minden esetben az Versenyző jut tovább, aki az adott mérkőzést megnyeri. Ha a rendes játékidőben az eredmény döntetlen, a tizenegyesrúgásokat megnyerő Versenyző jut tovább és tekinthető a mérkőzés győztesének.
    2. A Selejtezők fordulóiban részt vevő Versenyzők Ultimate Team Friendly Season játékmódban, egy mérkőzés keretében mérkőznek meg egymással.
    3. A mérkőzés két 6/6 perc időtartamú félidőből áll. A félidők között 40 másodperc szünet van.
    4. A Selejtező során a Versenyzők a mérkőzés kijelölt kezdési időpontjában kezdik meg a mérkőzést. Amennyiben a Versenyző legkésőbb a mérkőzés kijelölt kezdési időpontját követő 10 (tíz) perc elteltével bármely okból nem áll készen a mérkőzés megkezdésére és a mérkőzést nem kezdi meg, úgy a mérkőzést automatikusan a másik Versenyző számára kell jóváírni, azaz a másik Versenyző tekinthető az adott mérkőzés győztesének. A fentiek igazolása okán, az a Versenyző, aki a fenti mulasztással nem érintett köteles képernyőképet (printscreen) készíteni és a GeS-nek e-mail formájában elküldeni.  
    5. Amennyiben a Versenyző a Selejtező során a játékról (mérkőzésről) bármilyen okból lecsatlakozik (pl. elveszíti az internetkapcsolatot vagy más hasonló technikai probléma adódik) és a lecsatlakozástól számított 60 (hatvan) másodpercen belül nem csatlakozik újra, úgy a mérkőzést automatikusan jóvá kell írni a másik Versenyző javára – azaz a másik Versenyző tekinthető az adott mérkőzés győztesének – tekintet nélkül arra, hogy a lecsatlakozás a lecsatlakozó Versenyzőnek felróható okból történt-e. A fentiek igazolása okán, az a Versenyző, aki a fenti technikai problémával nem érintett köteles képernyőképet (printscreen) készíteni és a GeS-nek e-mail formájában elküldeni.  
   6. A Selejtezőből a Döntőben elérhető helyek számának megfelelő számú Versenyző juthat be a Döntőbe.
   7. A Selejtező addig zajlik egyenes kieséses rendszerben, amíg legalább a Döntőben elérhető helyek számának megfelelő vagy annál kevesebb számú Versenyzői létszám az egyenes kieséses rendszerben kialakul. Utóbbi esetben, a fennmaradó Döntőben elérhető helyekért – azon párharcok vesztesei, melyeknek a győztesei kvalifikálták magukat a Döntőbe – egyenes kieséses rendszerben (ágrajzos struktúrában), helyosztón mérkőznek meg egymással. A helyosztó sorsolását a Battlefy platform végzi.
   8. A Selejtező szabályai Xbox és PlayStation kategóriánként külön-külön értelmezendők és alkalmazandók.   
  6. HELYSZÍNI (OFFLINE) DÖNTŐ
   1. Időpont: 2019. április 18. 10.00 óra
   2. Helyszín: Magyar Telekom Székház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
   3. Döntő résztvevői:
    1. összesen 12 fő Xbox kategóriában Kiemelt Versenyző és a Selejtezőből kvalifikált Versenyző, valamint
    2. összesen 12 fő Playstation kategóriában Kiemelt Versenyző és a Selejtezőből kvalifikált Versenyző.

     (a továbbiakban együtt „Döntős Versenyzők”)

   4. A Szervező a Döntős Versenyzőket Xbox és Playstation kategóriánként külön-külön 12 fős csoportba sorolja (PlayStation csoport, Xbox csoport).
   5. A Döntős Versenyzők csoportonként mérkőzéseket játszanak egymással, ahol minden Döntős Versenyző egy mérkőzést játszik minden más csoportjában lévő Döntős Versenyzővel (összesen 11 mérkőzés / Döntős Versenyző mindkét csoportban külön-külön).  
   6. A csoportmérkőzések sorsolása a helyszínen, a Döntő megkezdése előtt, gépi sorsolással (Battlefy platformon) történik. A Döntő mérkőzéseinek lebonyolítása során kiemelés nincs. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, melyet a 3 fős sorsoló bizottság aláírásával hitelesít.
   7. A Döntő végeredménye az alábbiak szerint alakul ki: (i) minden győzelem 3 (három) pontot ér a győztes Döntős Versenyzőnek, minden döntetlen 1-1 (egy-egy) pontot ér a mérkőzést játszó mindkét Döntős Versenyzőnek, a vereség pedig 0 (nulla) pontot ér a vesztes Döntős Versenyzőnek.
   8. A Döntős Versenyzők által megszerzett pontok alapján alakul ki a Verseny kategóriánkénti végeredménye. A GeS kategóriánként 3 helyezettet hirdet: első, második és harmadik helyezett (részletesen lsd. helyezések pontban) (a csoportban szereplő többi Döntős Versenyző helyezése a Verseny végeredményének meghatározásakor rögzítésre kerül az 5.9-ben meghatározott szabályok szerint azzal, hogy az 5.9. e.) pont nem alkalmazandó, ilyen esetben holtversenyt kell hirdetni az érintett Versenyzők között).
   9. Az első három helyezés számításakor, pontegyenlőség esetén, az érintett Döntős Versenyzők között az alábbi szempontok alapján, azokat az alábbi sorrendben figyelembe véve alakul ki az egymás közötti eredmény:
    1. Döntős Versenyzőknek a Döntőben elért egymás elleni eredménye számít (a győztes ér el jobb helyezést);
    2. amennyiben a Döntőben elért egymás elleni eredmény döntetlen, a Döntőben elért jobb gólkülönbség számít (a jobb gólkülönbséggel rendelkező Versenyző ér el jobb helyezést);
    3. amennyiben a Döntőben elért gólkülönbség is azonos, a Döntőben több lőtt gól számít (a Döntőben több lőtt gólt elérő Versenyző ér el jobb helyezést);
    4. amennyiben a Döntőben lőtt gólok száma is azonos, a Döntőben elért több győzelem számít (a Döntőben több győzelmet elért Versenyző ér el jobb helyezést);
    5. amennyiben a Döntőben elért győzelmek száma is azonos, az érintett Döntős Versenyzők helyosztó mérkőzésen döntik el az egymás közti eredményt. A helyosztó mérkőzésre a Döntő mérkőzéseinek a szabályai irányadók.    
   10. Helyezések 
    1. Xbox kategóriában

     1. Tavaszi FIFA 19 Magyar Xbox kupagyőztes: a Verseny bajnoka (1. helyezett) az a Versenyző, aki az Xbox csoportban a legtöbb pontot gyűjtötte vagy aki pontegyenlőség esetén a jelen Versenykiírás szabályai szerint jobb helyezést ér el.
     2. Tavaszi FIFA 19 Magyar Xbox kupa második helyezettje: a Verseny második helyezettje (2. helyezett) az a Versenyző, aki az Xbox csoportban a második legtöbb pontot gyűjtötte vagy aki pontegyenlőség esetén a jelen Versenykiírás szabályai szerint jobb helyezést ér el.
     3. Tavaszi FIFA 19 Magyar Xbox kupa harmadik helyezettje: a Verseny harmadik helyezettje (3. helyezett) az a Versenyző, aki az Xbox csoportban a legtöbb pontot gyűjtötte vagy aki pontegyenlőség esetén a jelen Versenykiírás szabályai szerint jobb helyezést ér el.
    2. Playstation kategóriában
     1. Tavaszi FIFA 19 Magyar PlayStation kupagyőztes: a Verseny bajnoka (1. helyezett) az a Versenyző, aki a PlayStation csoportban a legtöbb pontot gyűjtötte vagy aki pontegyenlőség esetén a jelen Versenykiírás szabályai szerint jobb helyezést ér el.
     2. Tavaszi FIFA 19 Magyar PlayStation kupa második helyezettje: a Verseny második helyezettje (2. helyezett) az a Versenyző, aki a PlayStation csoportban a második legtöbb pontot gyűjtötte vagy aki pontegyenlőség esetén a jelen Versenykiírás szabályai szerint jobb helyezést ér el.
     3. Tavaszi FIFA 19 Magyar PlayStation kupa harmadik helyezettje: a Verseny harmadik helyezettje (3. helyezett) az a Versenyző, aki a PlayStation csoportban a legtöbb pontot gyűjtötte vagy aki pontegyenlőség esetén a jelen Versenykiírás szabályai szerint jobb helyezést ér el.
   11. A Döntő egyéb lebonyolítási szabályai:
    1. A Döntőben részt vevő Versenyzők Ultimate Team Friendly Season játékmódban, egy mérkőzés keretében mérkőznek meg egymással.
    2. A mérkőzés két 6/6 perc időtartamú félidőből áll. A félidők között 40 másodperc szünet van.
    3. A Döntő mérkőzései során a Versenyző köteles a Szervező által biztosított hardvert és szoftvert használni. A mérkőzés előtt 5 perc áll a Versenyző rendelkezésére a játék beállításainak jelen Versenykiírás szerinti engedélyezett módosítására. A Szervező által biztosított hardverhez adathordozót, vagy bármilyen egyéb eszközt csatlakoztatni tilos. A Versenyző saját eszközök (különösen kontroller, fejhallgató) használatára kizárólag a Szervező előzetes jóváhagyását követően jogosult. A Versenyző a mérkőzés során mobiltelefont, tabletet, laptopot, illetve egyéb hasonló eszközöket nem tarthat magánál, azokat köteles a Szervező által kijelölt helyen leadni vagy a Szervező által kijelölt személy részére átadni. Az így elhelyezett eszközök megőrzéséért a felelősség a Szervezőt terheli. A mérkőzés befejezését követően annak eredményét a Szervező által kijelölt személyek rögzítik. A mérkőzés eredménye a rögzítéssel válik véglegessé és hivatalossá.
    4. A Döntő során a mérkőzés kijelölt időpontban történő megkezdése előtt a Szervező ellenőrzi az érintett hardvereket, a játék beállításait, valamint a Versenyző által esetlegesen használt saját eszközöket. A Döntő mérkőzései során a Versenyzők harmadik személyekkel nem kommunikálhatnak.
    5. Amennyiben a Döntő során a Versenyző neki felróható okból lecsatlakozik a játékról (mérkőzésről), úgy a mérkőzést automatikusan jóvá kell írni a másik Versenyzőnek, azaz a másik Versenyző lesz a mérkőzés győztese. Amennyiben a lecsatlakozás a Versenyzőnek fel nem róható okból történt és a Versenyző nem tud 60 (hatvan) másodpercen belül újra csatlakozni, úgy a Szervező dönt arról, hogy a mérkőzés visszaállítható-e az eredeti pontra vagy annak közeli állapotára. Amennyiben a mérkőzés az eredeti pontra vagy annak közeli állapotára nem állítható vissza, úgy a Szervező az eset körülményeinek mérlegelésével dönthet úgy, hogy elrendeli-e a mérkőzés újrakezdését. Vita esetén a Szervező az eset körülményeinek figyelembe vételével maga dönti el, hogy a lecsatlakozás a Versenyzőnek felróható okból következett-e be.
    6. A Versenyzők saját ételt és italt nem vihetnek a konzolokhoz..
  7. JÁTÉKBEÁLLÍTÁSOK
   1. A Selejtező és a Döntő során is a következő játékbeállítások kötelezően alkalmazandók.
   2. A FIFA 19 Ultimate Team Friendly Seasons játékmód következő játékszabályai:
    • Nehézségi szint: World Class
    • Félidő hossza: 6 minutes
    • Stadion: FEWC Stadium
    • Évszak: Fall/Autumn
    • Játék kezdete: 8:00PM
    • Pálya kinézete: nincs
    • Labda: Alapértelmezett
   3. A következő játékbeállítások kötelezők és a mérkőzések során nem módosíthatók:
    • HUD: Játékos neve & Indikátor
    • Játékos indikátor: Játékos neve
    • Idő/Találat kijelzése: Be
    • Radar: 2D
    • Gamertag Indicator: Off
    • Scrolling Line Ups: Off
    • Commentary Volume: 0
    • Stadium Ambience: 8
    • Music Volume: 0
   4. A következő kamera beállítások nem engedélyezettek:
    •  Pro
    • End to End
    • Dynamic
   5. A játékon belül az alábbi kártyák használata tilos:
    • Tréning kártya
  8. SZERZŐI JOGOK
   1. A Szervező jogosult a Döntőről bármilyen audiovizuális felvétel készítésére vagy ilyen felvétel készítésének engedélyezésére és felhasználására, ideértve különösen a nyilvánossághoz való közvetítés jogát (például a Verseny streamelése vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítése). Az audiovizuális felvételek jogtulajdonosa a Szervező.
   2. A Versenyző – a jogszabályban foglalt kivételekkel – különösen nem jogosult a Döntőtőről készült felvétel többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, sugárzással vagy másként bármilyen módon a nyilvánossághoz való közvetítésére, átdolgozására és kiállítására. Bármilyen ilyen tevékenység szigorúan tilos.
   3. A Versennyel kapcsolatos bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználás esetén a Szervező a Versenyzővel szemben közvetlenül felléphet és az általa szükségesnek tartott lépéseket megteheti.
   4. A Honlap egésze és/vagy részei szerzői jogi, valamint az egyéb irányadó jogszabályokban írt védelem alatt állnak és a Szervezőt valamennyi, az ilyen jogszabályok által biztosított jogosultság megilleti.

  9. A VERSENYZŐ SZELLEMI ALKOTÁSAI ÉS A VERSENYZŐ PROFIL ANYAGAI

    

   1. A Versenyző a Versenyre történő nevezéssel kifejezetten elismeri, tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a Versenyző szerzői vagy egyéb jogi védelem alá eső szellemi alkotását/alkotásait – különösen ideértve a Verseny során a Versenyző által használt karakternevet (nickname-et), avatar-t, gamer tag-et vagy skin-t, előadóművészi tevékenységnek minősülő tevékenységét, a Versenyző által létrehozott adatbázist -, továbbá védjegyét (a továbbiakban mindezek együttesen: „Versenyző Szellemi Alkotások”) a Verseny lebonyolításához, a kapcsolódó promóciós és marketing tevékenységekhez, valamint a Verseny közvetítéséhez szükséges mértékben, időbeli és térbeli korlát nélkül, ingyenesen felhasználhassa.
   2. A Versenyző a Versenyre történő nevezéssel szavatolja, hogy a Versenyző Szellemi Alkotások felhasználása harmadik személyek semmilyen szerzői vagy egyéb jogát nem sérti, a Versenyző az ebből eredő bármilyen jellegű költségért, kárért, igényért felelősséggel tartozik. Ilyen esetben a Versenyző saját költségén megvédi a Szervezőt az ellene, a Versenyző Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok megsértése miatt előterjesztett igényekkel szemben és köteles az ilyen igényekkel kapcsolatban a Szervezőt kártalanítani, ideértve, de nem kizárólagosan a Szervező oldalán felmerülő jogi, adminisztratív, kiadásokat, kártérítés, vagy peren kívüli megegyezés összegét.
   3. A Versenyző engedélyezi, hogy a Szervező a képmását, nevét, hangfelvételét, valamint háttértörténetét (a továbbiakban mindezek együttesen: „Versenyző Profil Anyagok”) felhasználhassa. Az ilyen felhasználás különösen kiterjed arra, hogy a Szervező a Versenyzőről a Verseny és a Nyeremény átadása során kép- és hangfelvételt készítsen és azt bármilyen médiafelületen – különösen, de nem kizárólagosan közösségi média csatornáin – közzétegye, valamint a Versenyzőt vagy a Versenyző Profil Anyagokat a Játékkal összefüggésben bármilyen módon és médiafelületen megemlítse.
   4. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a jelen 7. pontban írtak szerint a Versenyző Szellemi Alkotások és/vagy Versenyző Profil Anyagok felhasználására a Szervező jogosult, azonban nem köteles.
  10. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK, MARKETING

    

   1. A Játékhoz kapcsolódó valamennyi vagyoni értékű jog – különösen ideértve a marketing- és médiajogokat – jogtulajdonosa a Szervező.
   2. A Szervező előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a Versenyző semmilyen módon nem jogosult arra, hogy a Versenyen való részvételét kereskedelmi, üzleti céllal bármilyen módon felhasználja, ideértve – különös tekintettel a 7. pontban foglaltakra is – a Szervezőt megillető szellemi tulajdonjogok használatát, felhasználását is.
   3. A Döntőbe kvalifikált Versenyző és a Kiemelet Versenyző vállalja, hogy a Szervező ésszerű és indokolt kérésének megfelelően részt vesz meghatározott, a Versenyhez kapcsolódó promóciós eseményeken, interjúkon.
   4. A Versenyző a Versenyen való részvétellel kijelenti és tudomásul veszi, hogy
    1. a Döntőt nem streameli vagy közvetíti bármilyen más módon sem nyilvánosan sem magánhasználatra semmilyen platformon akár élőben akár felvételről részleteiben vagy egészében;
    2. a Szervező előzetes hozzájárulása nélkül nem folytat vagy segít elő semmilyen marketing- vagy hasonló tevékenységet a Versennyel összefüggésben, ideértve a Döntőn történő ilyen tevékenységeket is.
  11. KIZÁRÁS
   1. Amennyiben a Versenyező a Versenyen egy mérkőzésen jogosulatlanul szerepel, akkor az adott mérkőzést automatikusan jóvá kell írni az ellenfél részére – azaz az ellenfél Versenyzőt az adott mérkőzés győztesének kell nyilvánítani – és a jogosulatlanul szereplő Versenyző a Versenyből azonnali hatállyal kizárásra kerül.
   2. A Szervező a 9.1 pontban meghatározottakon túl jogosult arra, hogy a FIFA19 játékkiadójának (EA Sports) ilyen irányú felhívása esetén kizárjon a Versenyből minden olyan Versenyzőt, akinek magatartása a FIFA19 játékkiadójának (EA Sports) megítélése szerint bármely okból szabályellenes vagy amely alkalmas arra, hogy a FIFA19 megítélését hátrányosan befolyásolja. A Versenyző a jelen pontban írtakat kifejezetten tudomásul veszi és a Versenyen való részvétellel kifejezetten lemond arról, hogy a Szervezővel szemben ezzel összefüggésben bármilyen igényt, követelést vagy kártérítést érvényesítsen.
   3. A Versenyen való jogosulatlan szereplés okán történt kizárás, valamint a Versenyen való részvételtől történő visszalépés Versennyel kapcsolatos következményei tekintetében a Szervező esetenként határoz a GeS Szabályzatok, valamint az adott eset körülményeinek figyelembe vételével. Indokolt esetben a Szervező a Versenyen való jogosulatlan szereplés okán történt kizárás, valamint a Versenytől való visszalépés Versennyel kapcsolatos következményei tekintetében a GeS Szabályzatokban foglaltaktól eltérhet.
   4. A Versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Versenyből kizárásra kerül, a Szervező a nyilvánosság számára a Versenyző Versenyből történt kizárásának tényét a szükséges mértékben és módon kommunikálhatja a nyilvánosság felé és ezzel összefüggésben a Versenyző a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
  12. NYEREMÉNY
   1.   A Verseny során a Szervező az Xbox és PlayStation kategóriákban első és második helyezést elérő Versenyzők között pénznyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) oszt szét.

    Az első helyezett Nyereménye kategóriánként: 150.000 Ft.

    A második helyezett Nyereménye kategóriánként: 50.000 Ft

     

    A jelen pontban írt összeg nettó összeg, amikre tekintettel a fizetendő adók és egyéb közterhek elszámolása a 11.6 pont szerint történik. 

     

   2.  A Szervező a Nyereményt jelképező molinót a Döntő lebonyolítását követően személyesen a Döntő helyszínén átadja nyertes Versenyző részére, a Nyeremény összegét pedig legkésőbb a Döntőt követő 15 (tizenöt) munkanapon belül utalja át a nyertes Versenyző által megadott bankszámlaszámra abban az esetben, ha a nyertes Versenyző a 11.7. pontban foglalt kötelezettségeinek eleget tesz. Amennyiben a nyertes Versenyző a Nyereményét jelképező molinót nem veszi át, vagy a Nyeremény átadásának helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, a Nyereményt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

   3. A Szervező kizárja a Versenyből azt a Versenyzőt, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nevezés során feltüntetett adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Versenyző egyéb okból nem felel meg a jelen Versenykiírásban vagy a GeS Szabályzatokban írt személyi feltételeknek.
   4. A Versenyző téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
   5. A nyertes Versenyző Nyereményének átvétele előtt személyazonosságát személyazonosító igazolványával köteles igazolni. A Nyeremény nem ruházható át.
   6. Amennyiben a Nyereményt a hatályos törvények értelmében adó terheli, annak megfizetése a Szervezőt terheli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
   7. A nyertes Versenyző a hatályos jogszabályok értelmében a Nyereménye terhére történő adó és egyéb közterhek levonása után fennmaradó a 11.1. pontban szereplő nettó Nyeremény összeget csak abban az esetben jogosult megkapni, ha a következő adatokat maradéktalanul átadja Szervezőnek, legkésőbb a 11.2. pontban foglalt molinó átvételével egy időben: bankszámla száma, és nyilatkozat a számla feletti rendelkezési jogról, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel.
  13. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

    

   1. A Verseny alapjául szolgáló játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
   2. A Szervező nem felelős a Honlap használatának vagy a Versenyző Versenyen történő részvétele következményeként a Versenyző számítógépében, konzolján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.
   3. A Versenyző a Honlapot kizárólag saját felelősségére használja és a Versenyen kizárólag saját felelősségére vesz részt. A Szervező nem felel olyan általa gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából vagy a Versenyző Versenyen történő részvételéből ered.
   4. A Szervező a Honlapon a Honlapról elérhető, harmadik személyek által elhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el. Ilyen esetben a Szervező a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő bármilyen kárért.
   5. A Szervező kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
   6. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Versenyzők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
   7. A nevezés során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (például névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) és az ebből eredő esetleges egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.
   8. A Szervező nem felel azért, ha a Versenyező a Versenyen való részvétele eredményeként bármilyen harmadik személlyel – különösen sportszervezettel, munkáltatóval, támogatóval vagy szponzorral – fennálló megállapodását, szerződését – akár részben vagy egészben – megszegi vagy ilyen harmadik személyeknek bármilyen hátrányt okoz. Amennyiben ilyen harmadik személy bármilyen igénnyel lép fel a Szervezővel szemben, úgy a Versenyző köteles teljes mértékben mentesíteni a Szervezőt bármilyen igény, költség, teher, veszteség és kár alól.
   9. A Battlefy platformmal kapcsolatos rendelkezések:
    1. A Szervező nem felel semmilyen a Versenyző által a Battlefy szerződéses feltételeinek megsértéséből eredő, a Battlefy által a Versenyzővel szemben érvényesített bármilyen igény, követelés, kártérítés vagy jogkövetkezmény vonatkozásában. Amennyiben a Battlefy bármilyen igénnyel lép fel a Szervezővel szemben a Battlefy szerződéses feltételeinek Versenyző általi megsértéséből eredően, úgy a Versenyző köteles teljes mértékben mentesíteni a Szervezőt a Battlefy által érvényesített bármilyen igény, költség, teher, veszteség és kár alól.
    2. A Szervező nem felel semmilyen, a Battlefy szerződéses feltételeinek a Battlefy általi megszegéséből eredő, a Versenyzőt ért kárért, hátrányért, elmaradt haszonért vagy egyéb jogkövetkezményért vagy egyébként azért, ha a Battlefy a Versenyző Battlefy platformhoz való hozzáférését bármilyen oknál fogva megszünteti, felfüggeszti vagy törli.A Szervező nem felel semmilyen, a Battlefy szerződéses feltételeinek a Battlefy általi megszegéséből eredő, a Versenyzőt ért kárért, hátrányért, elmaradt haszonért vagy egyéb jogkövetkezményért vagy egyébként azért, ha a Battlefy a Versenyző Battlefy platformhoz való hozzáférését bármilyen oknál fogva megszünteti, felfüggeszti vagy törli.
  14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
   1. A Szervező jogosult Verseny során lebonyolított minden mérkőzést rögzíteni, arról felvételt készíteni.
   2. Óvás esetén óvási díj nincs.
   3. Amennyiben a Verseny alapjául szolgáló videojátékban ellentételezésért valamilyen előnyt lehet vásárolni (in-game purchases) és azt a jelen Versenykiírás nem tiltja, úgy azok megvásárlása kizárólag a Versenyző saját döntése és vásárlás ellenértéke megfizetésének kötelezettsége kizárólag a Versenyzőt terheli. Az ilyen költségek megtérítését a Versenyző a Szervezőtől nem követelheti.
   4. A Döntő helyszínére történő utazást a Versenyző saját maga a saját költségére köteles megszervezni.
   5. A Verseny célja az egészséges életmód, a sportolás előnyeinek bemutatása és nyilvánossággal történő megismertetése, egyúttal a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó nevelés, valamint összességében a példamutatás a felnövekvő digitális nemzedéknek. A Versenykiírás jelen bekezdésben írtak szellemében és ezen értékek szem előtt tartásával került elkészítésre és közzétételre.
   6. A Versenyzők adatkezelésével összefüggésben a jelen Versenykiírás 2. sz. mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban foglaltak irányadók.
   7. A Szervező a jelen Versenykiírás módosításának jogát legkésőbb az online selejtező kezdési időpontjáig kifejezetten fenntartja, ide nem értve a Döntő helyszínének meghatározását, melyet a Szervező legkésőbb a Döntő kezdetét megelőző 24. (huszonnegyedik) óráig módosíthat. Továbbá indokolt esetben, a Verseny zavartalan lebonyolításának céljából a Szervező jogosult arra, hogy a jelen Versenykiírást a fentiekben meghatározott időpontokat követően is módosítsa továbbá, hogy a jelen Versenykiírásban, valamint a GeS Szabályzatokban nem szabályozott kérdésekben is kötelező erejű döntést hozzon. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a jogot a jelen Versenykiírás bármilyen módon történő módosítására, ideértve a Versenykiírás visszavonását és/vagy a Verseny törlését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A jelen pontban foglaltakat a Versenyző a Versenyre történő nevezéssel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.